LEŠTÍCÍ A BRUSNÉ KOTOUČE
látkové, řasené, sisálové, brusné, stěrky a leštící pasty

Vítejte
v našem internetovém obchodě

Sady

Broušení

Kartáčování

Předleštění, leštění

Leštící a brusné pasty

Ruční nářadí, příslušenství

Ostatní

Připravili jsme
SOUTĚŽ O
LET BALONEM!více

MICRON PLUS s.r.o., patří v současné době mezi specialisty na výrobu leštících kotoučů. Díky rychlosti, kvalitě a výhodné ceně patří firma mezi hlavní dodavatele spotřebního materiálu v oblasti leštění.

MICRON PLUS JEN TO ZKUS!

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží dodávaných společností MICRON PLUS spol. s r.o. se sídlem Rybářská 29, 664 91 Ivančice, IČO 25549936

 1. Následující obchodní podmínky (dále OP) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společností MICRON PLUS spol. s r.o. (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé a vztahující se pouze ke zboží uvedenému v katalogu nebo na internetovém obchodě www.micronplus.cz/eshop.

  Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky, který zároveň přijímá tyto obchodní podmínky. Jakékoli odchylné ujednání od těchto obchodních podmínek vyžadují ke své platnosti písemné potvrzení prodávajícího. Podmínkou platnosti objednávky kupujícího je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zcela nebo zčásti odmítnout.

 

Dodací podmínky

 

Dodání zboží

Zboží bude expodováno do 48 hodin po obdržení objednávky. Dále doba doručení je závislá na podmínkách přepravce. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Objednané zboží bude dodáno do sjednaného místa (dodací adresa) prostřednictvím přepravní služby PPL nebo je možné vyzvednou si zboží osobně. V době Po-Pá od 6 - 14 hod.

Cena dopravného je 120,- Kč s DPH pokud cena objednávky nepřesáhne 10 000,- Kč s DPH.

 

Možnost vrácení zboží

Kupující je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů od převzetí zboží uplatnit právo na vrácení nebo výměnu zboží pouze po předchozí dohodě s prodávajícím a při dodržení následujících podmínek:

 • Vrácené zboží musí být v původním obalu, nepoškozené nebo jinak znehodnocené s dokladem o koupi u naší společnosti.
 • Kupující zašle zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího.
 • Částka zaplacená za dopravné se nevrací.

Lhůtu kupující zachová, pokud v jejím průběhu zašle prodávajícímu svou žádost o vrácení zboží. Uplatnění práva na vrácení zboží ve lhůtě představuje rozvazovací podmínku uzavřené kupní smlouvy.

V případě, že kupující zaplatil již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět, nejpozději však do 14 dnů od vrácení zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

Nevyzvednutá dobírka

V případě nepřevzetí (nevyzvednutí) zásilky na dobírku, budete v rámci smírného řešení vyzváni k úhradě ušlého poštovného. V případě že toto neuhradíte do 7 dnů od výzvy, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč jako náhrada poštovného a administrativních nákladů spojených se zbytečným vychystáním, odesláním a opětovným příjmem zásilky. Na tuto pokutu Vám bude zaslána faktura s termínem úhrady. Pokud k proplacení této faktury nedojde, budou tato pohledávka postoupena třetí straně k vymáhání, a to včetně všech nákladů s tím spojených.

Zboží může být zákazníkovi odesláno znovu, ale již jen při platbě předem na účet. V takovém případě se částka navyšuje pouze o poštovné, nikoliv o celou smluvní pokutu.

 

Storno objednávky

 1. ze strany kupujícího - kupující má právo objednávku stornovat, pokud ještě nebyl expedována a předána přepravní společnosti. Stornování objednávky je možné provést pouze telefonicky na číslo +420 515 532 850.
 2. ze strany prodávajícího - prodávající má právo objednávku stornovat, v těchto případech:
 • zboží se již přestalo vyrábět nebo dodávat
 • pokud došlo výrazným způsobem ke změně ceny u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku z kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.

Prodávající má právo také stornovat objednávku v případě, že zákazník zašle objednávku s chybnými nebo neúplnými kontaktními údaji.

 

Cenové a platební podmínky

Ceny za zboží jsou uvedeny s DPH, bez dopravy a ceny za dobírku.

Změna cen zboží je vyhrazena. Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:

 1. Dobírkou - prodávající zašle objednané zboží kupujícímu zásilkovou službou. Při převzetí kupující uhradí zboží v hotovosti.
 2. V hotovosti - platí při případě osobního odběru.

Pokud kupující neuhradil prodávajícímu předchozí splatné faktury, může prodávající odmítnout dodání dalšího zboží kupujícímu a v případě, že již byla kupní smlouva uzavřena, může od ní odstoupit. Dodané zboží zůstává až do zaplacení veškerých vzniklých pohledávek z kupní smlouvy vlastnictvím prodávajícího.

 

Odpovědnost za vady a reklamace

V případě, že zákazník obdrží zboží, které považuje za vadné, oznámí bezodkladně telefonicky tuto skutečnost prodávajícímu, který v případě oprávněné reklamace obratem zajistí okamžitou výměnu za bezvadné zboží. Reklamované zboží zákazník zašle zpět na adresu prodávajícího s krátkým popisem druhu závady a s dokladem o koupi zboží.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při nevhodném a neodborném zacházení. Za škody vzniklé při přepravě odpovídá přepravce.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích ze vzájemného obchodního styku.

Kupující nemá právo postoupit nároky z kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím třetím osobám.